Contact|

2e Thuiszitterscongres


27 JUN 2019 | BUSSUM

Programma

09.00 uur - Registratie en ontvangst
U ontvangt van ons een naambadge en een congrestas. De koffie staat voor u klaar!

10.00 uur - Opening door dagvoorzitter
Maarten Faas, interim bestuurder (speciaal) onderwijs, voorzitter bestuur van de Federatie Beroepsorganisaties in de Zorg en van de Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling.

10.10 uur - Aandacht voor psychische kwetsbaarheid in het onderwijs: Wat vertellen jongeren zelf?
Mariette van Hemert (MEd Pedagogiek), Begeleider Passend Onderwijs FRITZ / thuiszittersteam Utrecht VO. 
Marianne van Etten (MEd Pedagogiek), Begeleider Passend Onderwijs FRITZ Utrecht e.o.
Een prikkelende bijdrage met de stem van jongeren zelf, naar aanleiding van Praktijk Wetenschappelijk Narratief onderzoek. Een deel van de thuiszittende jongeren heeft te maken met psychische kwetsbaarheid. Scholen, maar ook de GGZ weten vaak niet wat ze wél en soms ook beter niet kunnen doen om jongeren te helpen bij het weer grip krijgen op leren en het naar school gaan. Wat betekent het eigenlijk voor een jongere zelf om thuiszitter te zijn? Een introductie op wat psychische kwetsbaarheid met kinderen kan doen. Verhalen over het schoolleven van jongeren die op het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) hebben gezeten die aanzetten tot discussie, overleg en denken. De jongeren maakten diverse schoolwisselingen mee, hebben te maken (gehad) met ondersteuning vanuit Geestelijke Gezondheidszorg en hadden een doorbroken schoolloopbaan. Samen met de jongeren zelf ervaren wat de complexiteit van psychische kwetsbaarheid met zich mee brengt. Hoe kunnen we tegemoet komen aan de verscheidenheid in onderwijsbehoeften?  

10.40 uur - Iedereen aan boord! Hoe dan? Aanvallen! 
Bart van Kessel, directeur, Gedragswerk.
Dertien jaar ervaring met project Gedragswerk leidt tot een overduidelijke conclusie: de obstakels op de weg naar het einde van de thuiszittersproblematiek, zijn stuk voor stuk overwinbaar. Er zijn geen onoverkomelijke, onoplosbare problemen! Ook ervaren we steeds meer en meer dat iedereen mee wil doen, zich geroepen voelt om  ‘op te staan en aan te vallen’. De vraag is alleen nu wat te doen en op welke manier succesvol te zijn. Een zekerheid bestaat. Niemand kan het alleen! En het zal anders moeten, andere focus, andere aanpak, andere organisatie. Hiervoor ontwikkelt Gedragswerk de route van ‘thuiszitten naar anders leren’. Bart van Kessel licht toe wat de belangrijkste succesfactoren zijn van deze aanval deel 2 op de thuiszittersproblematiek. En hoe deze te benutten.

11.10 uur - Koffiepauze
Tijdens de pauzes kunt u een kopje koffie of thee met iets lekkers nuttigen, is er de gelegenheid om te netwerken en kunt u terecht bij de informatiestands.

11.40 uur - Eerste deelsessieronde
Tijdens het congres bezoekt u in twee ronden één van de tien deelsessies.

12.40 uur - Lunch
In de foyer wordt een gevarieerde lunch geserveerd.

 

13.40 uur - Tweede deelsessieronde
Tijdens het congres bezoekt u in twee ronden één van de tien deelsessies.

14.40 uur - Theepauze 
Koffie en thee met een lekkernij staan voor u klaar.

15.10 uur - De kracht om door te zetten
Hoe kunnen we de impasse rondom thuiszitten doorbreken?
Marc Dullaert, aanjager van het Thuiszitterspact en voormalig Kinderombudsman.

Ondanks de inzet van alle betrokkenen en tal van maatregelen is bij complexe casuïstiek nog te vaak sprake van (bestuurlijk) onvermogen en stagnatie. Er is vaak te weinig verbinding gerealiseerd tussen onderwijs, jeugdhulp, zorg en veiligheid. Hierdoor ontstaan impasses waarin geen doorbraken kunnen worden gerealiseerd en wordt het streven naar passend onderwijs en passende zorg bemoeilijkt. Aan de basis van deze problematiek liggen verschillende oorzaken. In deze lezing gaan we kijken naar de volgende vraagstukken:

  • Hoe registreren en signaleren we vroegtijdig verzuim van kinderen?
  • Hoe kunnen onderwijs- en zorgprofessionals elkaar hierin ondersteunen en versterken?
  • Hoe gaan we om met de casus 'regisseur onderwijs en zorg', om als het nodig is met doorzettingskracht een passend onderwijs-zorgarrangement aan een kind te geven?

Omwille van onze kinderen moet er een eind komen aan ons bestuurlijk onvermogen en zal de impasse rond thuiszitten doorbroken moeten worden. We zullen nu, in het laatste jaar van het Thuiszitterspact (op weg naar 2020), de kracht moeten hebben om door te zetten. 

15.40 uur - Niet naar schoolgaande leerlingen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs: meten, weten, doen

Drs. Ariëlle de Ruijter, directeur-bestuurder; orthopedagoog, gz-psycholoog en psychotherapeut, Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen.
De stad Amsterdam biedt een enorme veelheid aan nationaliteiten, achtergronden, culturen en niveaus van welvaart en welzijn. Het zorgt voor een kleurrijke samenleving, maar stelt de samenwerkende scholen en de gemeente voor uiteenlopende uitdagingen, waaronder thuiszitten en vroegtijdig schoolverlaten. Gelukkig zijn de scholen net zo divers  als de stad zelf. Hierdoor beschikt het onderwijs over een enorm hoeveelheid expertise die ook voor thuiszittende kinderen het verschil kan maken.

In het Amsterdamse onderwijs gaan dagelijks ongeveer 105.000 kinderen naar school, en zijn er voortdurend ongeveer 200 leerlingen die niet naar school gaan. In deze lezing geeft Ariëlle de Ruijter een inkijk in de beleidsmatige kant van de aanpak van het niet naar schoolgaan in een grootstedelijke context. 

16.10 uur -  Epiloog door dagvoorzitter Maarten Faas

16.20 uur - Hapje en drankje