Contact|

Kom naar het congres voor meer inzicht in achtergronden en oplossingsgerichte interventies. Thema's die in de deelsessies aan bod komen zijn: angst- en stemmingsklachten, hoogbegaafdheid, verborgen verzuim, integrale jeugdhulp, psychische kwetsbaarheid, SOLK, signalering, LVB en kracht van de leerkracht.

Doelgroep

Doelgroep

Dit congres is ontwikkeld voor schoolbesturen, medewerkers van Inspectie van het onderwijs, medewerkers in de politiek, jeugdartsen, medewerkers van Samenwerkingsverbanden, leerplichtambtenaren, zorgcoördinatoren, decanen, mentoren, medewerkers vanuit de gemeente, jeugdzorgmedewerkers, schoolpsychologen, onderwijzers, zorgprofessionals en anderen die met thuiszittersproblematiek te maken hebben.


Ontdek verschillende perspectieven om samenwerking en resultaat wat betreft het terugdringen van het aantal thuiszitters te verbeteren.

De thuiszittersproblematiek is een groeiend probleem. Ondanks het thuiszitterspact dat in 2016 is ondertekend, loopt het aantal thuiszitters op. Reden genoeg om dit onderwerp opnieuw op de agenda te zetten en samen oplossingen te zoeken.

Er zijn veel uiteenlopende redenen waarom kinderen (tijdelijk) niet meer naar school gaan en thuis komen te zitten. Thuisproblematiek, tekort aan personeel en mogelijkheden op school, bureaucratie en psychische of gedragsproblemen zijn slechts enkele voorbeelden. Het is daarom belangrijk om in kaart te brengen wat het probleem rondom thuiszitters precies is. Dit om een vertrekpunt te hebben en te bepalen welke acties en aanpassingen voor gewenste verandering zorgen.

Inbegrepen bij deelname

Deelnemers ontvangen gratis het boek "Langdurig en verborgen verzuim,
van vroege signalering naar maatwerk binnen het voortgezet (speciaal) onderwijs"
 van Ellen Assenberg en Thomas van der Vliet (Uitgeverij SWP)  t.w.v. €19,50.  


Spant! CongrescentrumSpant ligt in het hart van Nederland, middenin het Gooi. De locatie is makkelijk bereikbaar met zowel openbaar vervoer als de auto, en ligt vlakbij de uitvalswegen naar de A1 en A27.