Contact|

2e Thuiszitterscongres


27 JUN 2019 | BUSSUM

Inleiding

De thuiszittersproblematiek staat de afgelopen jaren steeds meer op de agenda. De aantallen lopen op in plaats van af en velen liggen hier wakker van. De vraag is wat wij hier zelf aan kunnen doen. Gaat het ons lukken om het aantal thuiszitters terug te dringen en deze kwestie goed aan te pakken?
De oorzaken van de thuiszittersproblematiek zijn zeer divers en hebben veel impact op het leven van de jongeren en het gezin waarin de jongere opgroeit. De gevolgen van thuiszitten zijn verstrekkend, aangezien een afgeronde schoolopleiding een voorwaarde is voor succes in het volwassen leven.

Tijdens het 2e Thuiszitterscongres bespreken we hoe we samen het aantal thuiszitters kunnen terugdringen, wat ervoor nodig is om écht in beweging te komen en welke acties en aanpassingen er nodig zijn om dit te bewerkstelligen.

 

Het programma bestaat uit vier plenaire lezingen. Marc Dullaert (aanjager van het Thuiszitterspact), Bart van Kessel (Gedragswerk), Ariëlle de Ruijter (Samenwerkingsverband VO Amsterdam Diemen) en Mariette van Hemert en Marianne van Etten (FRITZ / thuiszittersteam Utrecht) lichten toe hoe we de impasse rondom thuiszitten kunnen doorbreken, wat de belangrijkste succesfactoren zijn van de aanval op de thuiszittersproblematiek en vooral: hoe deze te benutten. Wat houdt de beleidsmatige kant van de aanpak van het niet naar schoolgaan in een grootstedelijke context in? Wat betekent het voor de jongere zélf om thuiszitter te zijn?

In twee deelsessierondes zijn verschillende workshops te volgen die diverse trajecten en thema’s laten zien. U krijgt inzicht in het aanbod van oplossingen maar ook wat de knelpunten zijn en waar het verbeterpotentieel ligt.