Contact|

Thuiszitterscongres


28 JUN 2018 | BUSSUM

Inleiding

De thuiszittersproblematiek staat de afgelopen jaren steeds meer op de agenda. De aantallen lopen op in plaats van af en velen liggen hier wakker van. De vraag is wat u hier zelf aan kunt doen. Gaat het ons lukken om het aantal thuiszitters terug dringen en deze kwestie goed aan te pakken?

Er zijn heel uiteenlopende redenen waarom kinderen (tijdelijk) niet meer naar school gaan en thuis komen te zitten. Tijdens het Thuiszitterscongres bespreken we hoe we samen het aantal thuiszitters terugdringen, wat ervoor nodig is om écht in beweging te komen en welke acties en aanpassingen er nodig zijn om dit te bewerkstelligen.

 

 

Door het uitwisselen van kennis en de geboden ruimte voor verschillende perspectieven krijgt u dit congres inzicht in verschillende vraagstukken, zoals:

  • Welke aanpak werkt en hoe scherpen we deze aan?  
  • Wat zijn verbeterpunten?
  • Welke (succes) factoren van ouders werken mee aan het oplossen van probleemsituaties?
  • Is maatwerk mogelijk en hoe regelt u dit? 

Het programma bestaat uit vier lezingen. Bart van Kessel (Stichting Gedragswerk), Mark Weghorst (Ouders & Onderwijs), Hermien Jacobs & Pieter Schoenmakers (Ingrado) én Marc Dullaert (aanjager van het Thuiszitterspact) belichten voor u de thuiszittersproblematiek van alle denkbare kanten.

In twee deelsessierondes zijn verschillende workshops te volgen die diverse trajecten en thema’s laten zien. Er zijn immers veel projecten en initiatieven die thuiszitters proberen op te vangen. U ziet wat dit aanbod biedt aan oplossingen, maar ook waar de hiaten liggen.