Contact|
Er zijn veel uiteenlopende redenen waarom kinderen (tijdelijk) niet meer naar school gaan en thuis komen te zitten. Thuisproblematiek, tekort aan personeel en mogelijkheden op school, bureaucratie en psychische of gedragsproblemen zijn slechts enkele voorbeelden.
De thuiszittersproblematiek is een groeiend probleem. Ondanks het thuiszitterspact dat in 2016 is ondertekend, loopt het aantal thuiszitters op. Reden genoeg om dit onderwerp wederom op de agenda te zetten en samen oplossingen te zoeken.

Het is belangrijk om in kaart te brengen wat het probleem rondom thuiszitters precies is. Dit om een vertrekpunt te hebben en te bepalen welke acties en aanpassingen voor gewenste verandering zorgen.

Ontdek verschillende perspectieven om samenwerking en resultaat wat betreft het terugdringen van het aantal thuiszitters te verbeteren.

Voor wie?

Doelgroep

Dit congres is bedoeld voor schoolbesturen, medewerkers van Inspectie van het onderwijs, jeugd- en onderwijsambtenaren, jeugdartsen, medewerkers van samenwerkingsverbanden, leerplichtambtenaren, Medewerkers Openbaar Ministerie, Medewerkers Bureau Halt, medewerkers Raad voor de Kinderbescherming, zorgcoördinatoren, decanen, mentoren, jeugdzorgmedewerkers, schoolpsychologen, orthopedagogen, onderwijzers, zorgprofessionals en anderen die met thuiszittersproblematiek te maken hebben.